FAQ

Home > Veelgestelde vragen

Welke kosten worden er berekend via telefoonrecording.nl?

Bellen via telefoonrecording.nl kost € 0,90 per minuut inclusief BTW en eventuele gebruikelijke belkosten.

Hoe lang blijft mijn gesprek in het systeem van telefoonrecording.nl opgeslagen?

Uw gesprek blijft maximaal 24 uur nadat het gesprek heeft plaatsgevonden bewaard op onze server.

Is het juridisch toegestaan om mijn gesprek op te nemen?

Nergens in de wet is het verboden dat de gesprekken waar u zelf als houder aan deel neemt, niet zouden mogen worden opgenomen. Gebruik ervan maken ligt iets anders. Tegen intern gebruik, bijvoorbeeld weergave of bevestiging van een gesprek, zal weinig bezwaar bestaan. U mag echter niet zomaar de opnamen openbaar maken aan derden zonder toestemming van de betrokkenen. Telefoonrecording.nl voert de dienst uit in uw opdracht en onder uw verantwoordelijkheid. De ontwikkelingen in telefoon- en data-integratie gaan momenteel heel snel. Wij kunnen ons voorstellen dat daar in de toekomst veranderingen in kunnen komen. Waar de wet wel duidelijk over is, is het afluisteren. Strafbaar is een gesprek opnemen, danwel aftappen, dat niet voor u, mede voor u of voor diegene in wiens opdracht u handelt, bestemd is. Met andere woorden: gesprekken van derden opnemen zonder dat één van die partijen dit weet is strafbaar.

Hoe groot is een geluidsbestand van telefoonrecording.nl?

Elke 10 minuten die u belt via telefoonrecording.nl staat voor ongeveer 1 MB aan ruimte. 1 minuut neemt ongeveer 70 kB van uw opslagruimte in beslag. Aan de duur van het gesprek is geen limiet verbonden.

Moet ik mijn gesprekspartner ervan op de hoogte stellen dat het gesprek wordt opgenomen?

Telefoonrecording.nl adviseert om uw gesprekspartner ervan op de hoogte te stellen dat het gesprek wordt opgenomen. De dienst wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker. De gebruiker verklaart te zullen handelen overeenkomstig met de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere toepasselijke regelgeving.

Wordt mijn gesprek met service-opnemen.nl als juridisch bewijsmateriaal gezien?

Telefoonrecording.nl geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juridische waarde van de geluidsbestanden.